PSK gör att man kan luta den rörliga karmen liksom hos ett fönster samt skjuta åt sidan. Vanligen är detta en möjlighet för små karmar.
Bredd max: 3500
Höjd max: 2400

Classic
 
PSK

Schema-A

Består av två glaspartier varav ett är öppningsbart och flyttbart. Vid öppning av dörren flyttas det öppningsbara partiet parallellt framför den fixerade delen.

Schema-C

Består av fyra glaspartier varav de två mittersta är öppningsbara och flyttbara. Vid öppning av dörren flyttas de öppningsbara partierna parallellt framför de fixerade sidopartierna.

Schema-G

Består av tre glaspartier varav ett är öppningsbart och flyttbart. Vid öppning av dörren flyttas den öppningsbara delen parallellt framför det ena fixerade sidopartiet.

Schema-K

Består av tre glaspartier varav de två sidopartierna är öppningsbara och flyttbara. Det stora mittersta partiet är fixerat och orörligt. Vid öppning av dörren flyttas de öppningsbara sidopartierna parallellt framför den fixerade mittdelen.