Kullager gör att det är lätt att skjuta den rörliga karmen inuti ramen. De fasta och de rörliga karmarna är separat monterade på två nivåer. Designen är enastående och passar även för stora passager.

HST
 
HST

Schema – A

Dörren består av två stora partier varav ett är fixerat; det andra är öppningsbart och kan flyttas parallellt med det fixerade glaspartiet.

Schema – C

Dörren består av fyra partier varav två är fixerade och två öppningsbara. De två mittersta partierna kan flyttas parallellt med de fixerade sidopartierna.

Schema – D

Schema – F