Den parallelle folde-/skyvedøren gjør det mulig å bøye det bevegelige dørbladet på samme måte som på et vindu, og til å skyve den til siden. Vanligvis passer dette alternativet for åpninger med bredde på opp til 3,3 meter.

Classic
 
PSK

Skjema A

Døren består av to isolerglassenheter og av disse er en åpningbar og bevegelig. Ved åpning av døren beveger den åpningsbare delen parallelt på den faste delen.

Skjema C

Døren består av fire isolerglassenheter og av disse er de to midterste åpningsbare og bevegelige. Ved åpning av døren beveger de åpningsbare delene parallelt på de faste delene ved åpningens sider.

Skjema G

Døren består av tre isolerglassenheter og av disse er en åpningsbar og bevegelig. Ved åpning av døren beveger den åpningsbare delen parallelt på den ene faste delen på siden.

Skjema K

Døren består av tre isolerglassenheter og av disse er de to ytterste åpningsbare og bevegelige. Den midterste store delen er fast og kan ikke beveges. Ved åpning av døren beveger de ytterste åpningsbare delene seg parallelt på den faste midterste delen.