Kulelagre gjør bevegeligheten av skyvedøren lettere. Et fast dørblad og et bevegelig dørblad monteres separat på to plan. En eksklusiv design som er egnet for store åpninger.

HST
 
HST

Skjema A

Døren består av to store deler, den ene er fast og den andre er åpningsbar og den kan beveges parallelt med den faste isolerglassenheten.

Skjema C

Døren består av fire deler og av disse er to faste og to åpningsbare. De to midterste delene kan beveges til en stilling som er parallell med den faste delen i begge sidene.

Skjema D

Skjema F