Flere dørblad kan settes sammen og skyves til siden. Dette gjør det mulig lage store åpninger, og muliggjør tilgang til gaten.

Classic
 

Skjema 321

På den ene siden festes to foldeledd med isolerglass som kan foldes bort. På den andre siden festes en åpningsbar isolerglassenhet som kan åpnes som en dør og i luftestilling.
Maksimal åpningsstørrelse 2,7 m.

Skjema 330

Isolerglassenhetene er alle festet på en side og de kan foldes sammen til åpningens side.
Maksimal åpningsstørrelse 2,7 m.

Skjema 431

På den ene siden festes tre foldeledd med isolerglass som kan foldes bort. På den andre siden festes en åpningsbar isolerglassenhet som kan åpnes som en dør og i luftestilling.
Maksimal åpningsstørrelse 3,6 m.

Skjema 541

På den ene siden festes fire foldeledd med isolerglass som kan foldes bort. På den andre siden festes en åpningsbar isolerglassenhet som kan åpnes som en dør og i luftestilling.
Maksimal åpningsstørrelse 4,2 m.

Skjema 550

Alle isolerglassets fem foldeledd er festet på en side og disse kan foldes sammen til åpningens side.
Maksimal åpningsstørrelse 4,2 m.

Skjema 633

Det er til sammen seks isolerglassledd i åpningen. Leddene åpner seg likt (tre til venstre og tre til høyre) fra midten og disse kan foldes til begge sidene av åpningen.
Maksimal åpningsstørrelse 4,2 m.

Skjema 651

På den ene siden festes fem foldeledd med isolerglass som kan foldes bort. På den andre siden festes en åpningsbar isolerglassenhet som kan åpnes som en dør og i luftestilling.
Maksimal åpningsstørrelse 4,2 m.